Vergaderingen

Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. komt gedurende het jaar tweemaal voor een bestuursvergadering bijeen. Daarnaast vindt eenmaal per jaar de certificaathoudersvergadering plaats.

Op 7 april jl. hebben zowel de zgn. voorjaarsvergadering van het bestuur van de Stichting als de certificaathoudersvergadering plaatsgevonden.