Bestuursvergaderingen

Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. komt gedurende het jaar twee keer bij elkaar. In de reguliere bestuursvergaderingen komen onder meer de rekening en verantwoording over het boekjaar van de stichting en de financiŽn van de stichting aan de orde. Daarnaast wordt de jaarrekening van Telegraaf Media Groep en een eventueel dividendvoorstel met de Raad van Bestuur besproken. Voorafgaand aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Telegraaf Media Groep N.V. bespreekt het bestuur de agenda van deze vergadering en bereidt de vragen ten behoeve van deze vergadering voor.

 

Certificaathoudersvergaderingen

Voorafgaand aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Telegraaf Media Groep N.V. d.d. 1 juni 2018 heeft op 14 mei a.s. de vergadering van de certificaathouders plaatsgevonden. Hierbij treft u de oproep en de agenda voor deze vergadering.