Administratievoorwaarden

 

Wijziging administratievoorwaarden

Zoals reeds eerder aangekondigd is Mediahuis, middels haar dochtermaatschappij Gerald BidCo B.V., voornemens om op grond van een uitkoopprocedure ex art. 2:29a BW de resterende uitstaande aandelen in het kapitaal van TMG te verkrijgen. In dit kader wenst Gerald BidCo B.V. alle thans door haar gehouden certificaten van aandelen in TMG te royeren.   
 
Om royement van certificaten mogelijk te maken kondigt het bestuur van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. (de "Stichting") kondigt aan voornemens te zijn om een wijziging aan te brengen in artikel 7 van de voorwaarden waaronder de Stichting gewone aandelen in Telegraaf Media Groep N.V. in administratie houdt (de "Administratievoorwaarden"). De doorlopende tekst van de Administratievoorwaarden, zoals deze na wijziging zal gelden, kunt u hier downloaden. Bezwaren tegen de wijziging kunnen via de contactpagina op deze website worden gemeld tot uiterlijk 7 mei 2018.